Хураангуйлах/Дэлгэх Нэвтрэх хэсэг
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Хураангуйлах/Дэлгэх Онлайн сургалт сонгох
-
 
Хураангуйлах/Дэлгэх Мэдээ мэдээлэл
21 9-р сар 2023
Esungaa:

Шинэ хичээлийн жилийн "Нийгмийн ухаан" хичээлийн агуулгын болон техникийн хөгжүүлэлт үргэлжилж байна.

 
Хураангуйлах/Дэлгэх Хичээл
 
Хураангуйлах/Дэлгэх Нийгмийн ухаан цахим хичээл
 
Элсэх Соц 800 - 2023