Хураангуйлах/Дэлгэх Нэвтрэх хэсэг
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Хураангуйлах/Дэлгэх Онлайн сургалт сонгох
-
 
Хураангуйлах/Дэлгэх Мэдээ мэдээлэл
10 5-р сар 2021
Зарлал

Жолооны сонсогчид системд шинээр бүртгэл үүсгэж байж нэвтрэхийг анхаарна уу. Хуучин бүртгэлээр нэвтрэх боломжгүй юм.

 
Хураангуйлах/Дэлгэх Хичээл
 
Хураангуйлах/Дэлгэх ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРМИЙН ХИЧЭЭЛИЙН БАГЦ
 
Элсэх ДҮРМИЙН ОНЛАЙН ХИЧЭЭЛ
Элсэх ДҮРМИЙН ЦАХИМ СОРИЛ
 
Хураангуйлах/Дэлгэх Нийгмийн ухаан цахим хичээл
 
Элсэх Гүнзгий - 12
Элсэх Соц 800
Элсэх Социологи - СТАНДАРТ
Элсэх ЭЕШ - СОЦ 800
 
Хураангуйлах/Дэлгэх ОНЛАЙН СОРИЛЫН БАГЦ
 
Элсэх НИЙГМИЙН УХААН - үндсэн