Хураангуйлах/Дэлгэх Нэвтрэх хэсэг
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Хураангуйлах/Дэлгэх Онлайн сургалт сонгох
-
 
Хураангуйлах/Дэлгэх Хичээлийн танилцуулга "НИЙГМИЙН УХААН - үндсэн"
Судлах хэлбэр: Онлайн буюу зайны сургалт
Зорилго: "ЭЕШ-д бэлдэж, бэлтгэж буй хэн бүхний ажлыг хөнгөвчлөх, явц, ахицын үнэлгээг бодитой шуурхай гаргаж, хичээллэх стратеги-аа зөв сонгох"-д оршино
Сэдвүүд: Нийгэм-нийгмийн харилцаа, Соёл, Эдийн засаг, Улс төр, Эрх зүй, Олон улсын харилцаа, Логик, Социологи
Давуу талууд: Цахим сорил, Сэдвийн сорил, Тайлбар сорил, Цахим сунгаа -гэсэн төрөл бүрийн сорилуудыг 7 хоног бүр өгч өөрийн түвшинг бусад сурагчидтай харьцуулан бодитой дүгнэн суралцах боломжтой. Монголын анхны иж бүрэн сорил, шалгалтын үйлчилгээний систем юм
Хэл: Mongolia
Багш нар: 86003534 Амараа багш
Хичээл: 28, Сорилын тоо: 21
Хичээлийн сэдвүүд
₮80,000.00 Сургалт сонгох